Hel gris (to hele halvsider)

kr100.00 pr. kg inkl. Mva

Hel gris av Hampshire frilandsgris (to hele halvsider av samme gris).

Dette produktet må bestilles mens grisene fortsatt lever og de vil bli slaktet når de har nådd riktig slaktevekt ihht rasen.
Ferdig produkt hentes på Camp Hagemo etter avtale.

NB! Pris er oppgitt pr. kg og vil avregnes ved avhenting.
Slaktvekt for Hampshire er ca. 75 – 85 kg.

Krav om depositum sendes ut etter fullført bestilling og må betales for at bestillingen skal effektueres.

Depositum: 1000 kr

Kategori: